Anlita kompetenta hantverkare

När högsäsongen kommer för att bygga ut och bygga nytt, renovera och fixa i hemmet vill många anlita hantverkare. Men det är nödvändigt att göra rätt förarbete för att hitta en pålitlig yrkesperson som kan utföra arbetet på ett tryggt och pålitligt sätt. Hallå konsument får in flest klagomål vad gäller köp av hantverkstjänster, vilket visar hur viktigt det är att lägga ner tid på urvalet, kolla snickare stockholm offert.

Kolla upp hantverkaren
Genom att lägga ner tillräckligt med tid på att kolla upp hantverkaren i förväg kan du bespara dig mycket problem längre fram. Även om det kan kännas bråttom att komma igång med projekten hemma är det nödvändigt att vara noggrann. Ett sätt att förbättra urvalet är att ta referenser. Du bör höra dig för med bekanta och vänner om de har något företag de kan rekommendera. Även om det ofta är lång väntetid när det gäller att få tag i plåtslagare, elektriker och rörmokare så bör du inte ta första bästa du kan hitta. Kolla upp med Skatteverket om företaget du är intresserad av att anlita har en F-skattsedel. Det är också viktigt att verksamheten inte visar upp stora skulder.

Skriv ett avtalSnickarvägg
Att skriva ett avtal är viktigt. Här kan du gå igenom vilka uppgifter som ska utföras, vilka material du vill ska användas, vilken tidsåtgång som projektet kräver och vad den slutgiltiga kostnaden kommer att bli. Det är bra om du kan komma överens med företaget att inte betala i förskott. Om det visar sig att arbetet inte utförs fackmannamässigt eller inte blir klart bör du hålla inne betalningen helt eller delvis tills arbetet är klart och korrekt utfört.

Det finns ofta en risk för missförstånd mellan hantverkare och beställare. Det behöver inte alltid handla om att företagaren är oseriös, ibland blir det bara så att ni inte förstår varandra. Som beställare finns det också en risk att du får orealistiska förväntningar kring vad som går att göra och vad det kostar. Om ni inte har skrivit ner det är det besvärligt att i efterhand kunna reda ut vad ni först har kommit överens om.

Om arbetet försenas
Det kan bli så att det under arbetets gång blir förändrade förutsättningar. Av olika orsaker kanske hantverkaren inte kan slutföra arbetet som ni har bestämt, eller så kan du vilja ha det utfört på ett annat sätt. När ni skriver avtalet bör ni redan i detta skede komma överens om hur ni ska lösa sådana situationer. Ibland kan tvister uppstå om vad som gäller vid ändrade villkor, eller när det uppstår mer arbete medan projektet pågår. Om ni har ett skriftligt avtal kan ni skriva om, lägga till eller skriva nytt när nya överenskommelser görs.