Hitta rätt snickare

När du har hittat en snickare som du tycker verkar bra, bör du hämta en offert från den. De flesta snickare kommer inte utföra något arbete om inte en offert har utfärdats först. En offert ska vara skriftlig och i den ska det tydligt framgå vad som ska utföras, när det ska utföras samt vad allt kommer att kosta när det är klart. Offerten ska du använda som en form av försäkring då den är din säkerhet för att företaget gör det som utlovats. Om de mot förmodan inte gör det, kan du alltid använda offerten som underlag och bevis för att slippa bli betalningsskyldig innan allt i o

Slipa trä

fferten är uppfyllt.

Det är viktigt att se till att snickaren du planerar att anlita är en seriös aktör. Det kan du få reda på genom att själv göra en liten efterforskning om företaget. Du kan kolla upp om företaget har F-skatt, om företaget har bra omdömen (eller dåliga omdömen) samt ta reda på om de som arbetar på firman har rätt behörigheter. På så vis undviker du att anlita en snickare som inte besitter rätt kompetens och som riskerar att göra mer skada än nytta. Det finns tyvärr en risk att råka ut för fuskbyggare och det är något som du själv måste göra allt för att undvika.

Använd rotavdraget
Om du är som många andra, vill du förmodligen kunna spara pengar på ditt byggprojekt. Det kan du göra om du använder dig av rotavdraget. Dock kan rotavdraget bara användas förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Exempelvis måste byggarbetet utföras i ditt privata hem. Mer information om vad som gäller vid rotavdraget kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Rotavdraget är nämligen ett skatteavdrag som gör det möjligt för privatpersoner att genomföra nödvändiga renoveringar till lägre pris.